Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 

Użytkowniku!

Dbając o Pani/Pana prywatność prezentujemy najważniejsze informacje o plikach cookies a także o zasadach przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych a także polityką plików cookies przez poniższe pojęcia rozumie się:
 1. dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 2. przetwarzanie - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. administrator - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 4. pliki cookies - niewielkie pliki zapisywane na komputerze użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.

 

§ 2

Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest C-Enter Damian Szewc ul. Sandomierska 3, 39-410 Grębów.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, tj. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), a także zgodnie z przyjętą Polityką Prywatności.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu prawidłowej realizacji zgłoszenia zawartego w wypełnionym przez Panią/Pana formularzu kontaktowym on-line.
 4. Pani/Pana dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym on-line są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. Posiada Pani/Pan szereg praw dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych takich jak:
 1. prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia  przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie  danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych.
 1. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Administrator ma prawo udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa np. organom ścigania.
 3. Pani/Pana dane osobowe umożliwiające identyfikację są przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do prawidłowej realizacji celów przetwarzania tych danych.
 4. Administrator ma prawo do przetwarzania Pani/Pana danych po cofnięciu zgody tylko na potrzebę dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują do retencji danych.

 

§ 3

Polityka plików cookies

 1. Serwis www.c-enter.pl zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Operator serwisu ma dostęp do plików cookies zamieszczonych na urządzeniu końcowym.
 2. Wykorzystywanie plików cookies odbywa się w celu:
 1. dopasowania zawartości strony internetowej do Pani/Pana  indywidualnych preferencji,
 2. tworzenia statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Panią/Pana.
 2. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Pani/Pana urządzeniu końcowym. Możliwe jest dokonanie zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies oraz ich automatyczne blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3.  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonowanie niektórych opcji dostępnych na stronie internetowej.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 5. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Pani/Pan korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 

 

Zadzwoń! Rozwiążemy problemy on-line
725 591 306
Zapytaj on-line
Opisz swój problem w formularzu on-line. Odpowiemy jak najszybciej!
Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Więcej informacji w Polityka Prywatności.